телефон горячей линии:

0 800 500 516

 

NEW! Денежная гарантия!

Впервые на топливном рынке Украины!

 

Компания Route20 вводит программу, аналога которой нет ни у одной сети АЗС: «Денежная гарантия качества топлива»!
 
До нас никто не делал таких заявлений и не давал таких гарантий!
 
Если в нескольких словах, то можно сказать так: «Мы отвечаем своими деньгами перед Вами за высокое качество нашего
топлива и его соответствие стандарту Евро5».

 

 

 

Офіційні правила проведення Програми «Грошова гарантія якості палива» на АЗС Route20.

 

Організатором Програми є ТОВ «Вейт-ЛТД» (далі за текстом  - Компанія «Route20»).
 
Під терміном "Паливо" тут розуміється бензин і дизельне паливо, яке продається на АЗС Route20.
 
Умови Програми поширюються на паливо, що реалізується в мережі АЗС Route20 в містах Костянтинівка, Дружківка, Новоекономічне  (далі за текстом «АЗС»), починаючи з 01.01.2018р.
 
Компанія Route20 має договір із Всеукраїнською громадською організацією “Інститут Споживчих Експертиз” (м. Київ) про постійну перевірку якості палива, що реалізується в мережі АЗС Route20. Щомісяця Інститут робить відбір і аналіз проб палива на АЗС і надає висновок про якість палива. Копії таких висновків знаходяться на кожній АЗС.
 
Компанія Route20 гарантує, що паливо, яке реалізується на АЗС, відповідає екологічному стандарту Євро5, що підтверджується паспортами якості та сертифікатами відповідності, які знаходяться у оператора АЗС. Також компанія Route20 гарантує, що паливо нижче стандарту Євро5 на АЗС відсутнє.
 
Якщо будь-яка особа доведе факт реалізації на АЗС палива за якістю нижче стандарту Євро5, компанія Route20 виплатить такій особі грошову гарантійну винагороду в розмірі 10 000 (десять тисяч) гривень. Процедура доказу повинна повністю відповідати описаному нижче алгоритму.
 
1. Звернутися у буденні дні з 9:00 до 17:00 до оператора АЗС з побажанням оскаржити якість палива, що реалізується на АЗС. Залишити свої контактні дані.
 
2. Представники компанії Route20 зв'яжуться з особою, яка звернулася, для створення комісії та обговорення деталей перевірки (вибір лабораторії, транспорту, дата та час наливу проби, інше).
 
3. Складається комісія з трьох осіб: особи, яка звернулася зі скаргою, і двох представників компанії Route20. Готуються документи для оформлення перевірки якості палива.
 
4. В домовлений з особою, яка звернулася, час і в її присутності на АЗС буде зроблений відбір проб бензину або дизельного палива в кількості 5 л для подальшого аналізу в будь-якій акредитованій лабораторії. Тару для проби надає виключно компанія Route20. На кожен аналіз проби відбираються в кількості двох штук - одна для аналізу за зверненням, друга - контрольна.
 
5. Проби будуть опломбовані підписами представників компанії і підписом особи, що оскаржує. Після чого проби буде поміщено в захисну упаковку, яка пломбується у свою чергу. Про всі ці дії складається і підписується акт відбору та опломбування проб. Проби, тара і упаковка залишаються у власності компанії Route20 на всіх етапах цього алгоритму.
 
6. Відразу після наливу одна проба транспортуються автотранспортом особи, яка оскаржує, і за її рахунок в будь-яку акредитовану лабораторію, яка на момент перевірки має право надавати висновки про відповідність дизельного палива і бензину стандарту Євро 5. Транспорт особи, яка оскаржує, має дозволяти супроводжувати пробу двом представникам компанії Route20 для здійснення  візуального  контролю за упакованою пробою протягом всього транспортування. Особа, яка оскаржує, самостійно і за свій рахунок організовує транспортування проби і бере на себе відповідальність за всі ризики, що виникають в ході транспортування проби. 
 
7. По приїзду в лабораторію комісією складається акт про неушкодженість пломб на упаковці і пробах, про відстань транспортування проб і про правомочність надавати висновки про відповідність дизельного палива і бензину стандарту Євро 5 обраної лабораторії (на основі оригіналів акредитаційних документів цієї лабораторії).
 
8. Далі, в присутності представників компанії Route20 і за рахунок особи, яка оскаржує якість палива, лабораторія робить аналіз привезеної проби. Оформленням документів для аналізу займається особа, що оскаржує, компанія Route20 виступає в ролі спостерігача і консультанта.
 
9. Висновок лабораторії з аналізу привезеної проби є офіційним документом. На підставі цього висновку комісією складається та підписується підсумковий акт про перевірку палива за програмою «Грошова гарантія якості палива». Якщо паливо відповідає стандарту Євро 5 або вище, компанія Route20 не відшкодовує особі, яка оскаржує якість, будь-які витрати і не виплачує будь-які винагороди, оскільки претензії особи до компанії Route20 не мають фактичного обґрунтування. Якщо за результатами аналізу виявиться, що паливо за якістю нижче стандарту Євро 5, то компанія Route20 виплачує особі, яка оскаржує, грошову винагороду в сумі 10 000 (десять тисяч) гривень, компенсує вартість аналізу (по чеку лабораторії) і транспортні витрати (з розрахунку 10 л бензину А95 на 100 км шляху). 
 
10. Для отримання грошової виплати особа, яка оскаржує якість палива, повинна підписати всі акти та надати компанії Route20: оригінал і копію паспорта, оригінал і копію Ідентифікаційного Податкового Номеру (ІПН), оригінал чека лабораторії про сплату аналіза і оригінал висновку лабораторії.
 
У разі відмови надати копію паспорта або копію ІПН представник компанії Route20 зобов'язаний скопіювати документи самостійно. Без надання паспорта, ІПН, оригіналів чека і висновку та без підписання актів ніякі виплати не здійснюються.
 
У разі сумнівів в чесності проведення аналізу, компанія Route20 залишає за собою право на основі контрольної проби та підписаних актів оскаржити дії особи, яка звернулася, згідно із Законодавством України.
 
 

 

Директор ТОВ «Вейт-ЛТД»   Ганночка І.В.

27 січня 2020 року.

 

Ссылка на статью о нашей Программе в журнале "Нефтерынок" 

 

 

 

Посилання на документи:

 

ДСТУ 7687:2015 Бензини автомобільні Євро. Технічні умови

 

ДСТУ 7688:2015 Паливо дизельне Євро. Технічні умови

 

Договір із Всеукраїнською громадською організацією Інститут Споживчих Експертиз